Home
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

यस मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुन गइरहेको प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तल दिइएको लिंकमा गई कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्की कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सक्नु हुनेछ ।
https://bit.ly/molmacform
शिर्षक आ.व. दस्तावेज मिति
कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७६/०७७ कृषि ब्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७_0.pdf 06/05/2020 - 11:47
बाख्रा बृहत्तर पकेट विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ बाख्रा बृहत्तर पकेट विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६_0.pdf 08/08/2019 - 20:19
व्यवसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ व्यवसायीक पशुपालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६_0.pdf 08/08/2019 - 20:09
उच्च पहाडीक्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ उच्च पहाडीक्षेत्र पशु विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 08/08/2019 - 20:05
व्यवसायिक बंगुर प्रबर्द्धन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ व्यवसायिक बंगुर प्रबर्द्वन प्रादेशिक अभियान कार्यक्रम संचालन कार्यवधि.pdf 08/08/2019 - 19:56
बाख्राको स्रोत केन्द्र केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ बाख्रा श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 08/08/2019 - 19:44
गाई/भ‌ैसीको स्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ गाई भैंसी श्रोत केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविवि २०७६_0.pdf 08/08/2019 - 19:32
सेक्स्ड सिमेन खरिद तथा वितरण कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ सेक्स्ड सिमेन (Sexed Semen) खरिद तथा वितरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.PDF 03/07/2019 - 07:29
पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf.pdf 01/30/2019 - 08:59
भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ भेटेरिनरी नियमन निर्देशिका २०७५.pdf 01/29/2019 - 09:06