शिर्षक आ.व. दस्तावेज मिति
कटहरी फलफुल तथा थोक बजार सञ्चालन नियमावली, २०७७(पहिलो संशोधन सहित) ०७७/०७८ कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार संचालन नियमावली,२०७७ (पहिलो संशोधन समेत).pdf 04/04/2021 - 15:55
सूचीकरण सम्बन्धि सूचना-प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम ०७७/०७८ 03/18/2021 - 16:44
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- भे.अ.त.प.से.वि.केन्द्र, धनकुटा ०७७/०७८ भेट धनकुटा- प्रस्ताव स्वीकृत सूचना.pdf , भेट धनकुटा तेह्रथुम- प्रस्ताव स्वीकृत सूचना.pdf 03/18/2021 - 15:41
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ०७७/०७८ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना.pdf , सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना_0.pdf 03/15/2021 - 16:38
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- धूलो दुग्ध कारखाना स्थापना ०७७/०७८ प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf 03/15/2021 - 14:34
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ ०७६/०७७ प्रदेश_सहकारी_ऐन_२०७६.pdf 03/08/2021 - 21:21
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश १ को कृषि तर्फ प्रारम्भिक छनौटमा परेका परियोजनाहरुको नामावली ०७७/०७८ notice.PDF 03/03/2021 - 13:56
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना- धूलो दुग्ध कारखाना स्थापनाका लागि अनुदान ०७७/०७८ 02/25/2021 - 14:07
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-कृषि ज्ञान केन्द्र, खोटाङ ०७७/०७८ प्रस्ताव स्वीकृत आसयको सूचना-AKC Khotang.pdf 02/23/2021 - 13:35
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको पत्र ०७७/०७८ सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको पत्र.pdf 02/01/2021 - 15:10