शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
संक्षिप्त सूचि तथा अन्तरवार्ता मिति र समय सम्बन्धमा(प्रा.स. पाचौं तह) ०७६/०७७ पशु सेवा प्राविधीक ५ तह.pdf , पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ५ तह_0.pdf , प्रा स मत्स्य ५ तह.pdf 09/08/2019 - 18:28
संक्षिप्त सूचि तथा अन्तरवार्ता मिति र समय सम्बन्धमा(अधिकृत सातौ)-२ ०७६/०७७ बाली संरक्षण अधिकृत ७ तह_0.pdf , मत्स्य विकास अधिकृत ७ तह.pdf , वागवानी अधिकृत ७ तह_0.pdf 09/08/2019 - 18:27
संक्षिप्त सूचि तथा अन्तरवार्ता मिति र समय सम्बन्धमा(अधिकृत सातौ)-१ ०७६/०७७ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ७ तह-.pdf , पशु विकास अधिकृत ७ तह.pdf , कृषि प्रसार अधिकृत ७।.pdf , बाली विकास अधिकृत ७।.pdf , कृषि अर्थ विज्ञ ७।.pdf 09/08/2019 - 18:26
करार सेवाको संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता मिति सम्बन्धमा ०७६/०७७ अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना.PDF 08/27/2019 - 15:28
मन्त्रालयबाट संचालि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम तर्फ अनुदान प्राप्त गरेका विवरणहरु ०७६/०७७ 08/20/2019 - 14:49
मन्त्रालयबाट संचालि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम तर्फ अनुदान प्राप्त गरेका विवरणहरु ०७६/०७७ अनुदान विवरण .pdf 08/20/2019 - 14:49
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरंगको प्रस्ताव आह्वावान सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ Vet Morang Notice (1).pdf 08/20/2019 - 12:31
प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना । ०७६/०७७ एफ.एम. सूचना.pdf 08/17/2019 - 20:53
लोक सेवा दरखास्त फार्म ०७६/०७७ लोक सेवा दरखास्त फार्म.pdf 08/12/2019 - 20:01
कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ कर्मचारी भर्ना सूचना.PDF 08/12/2019 - 13:37

फेसबुक

स्थानीय तह विवरण

पात्रो