सूचना-जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बिराटनगरको पून बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ बोलपत्र सूचना_0.PDF 05/28/2019 - 12:58
पशुपन्छी विकास महाँशाखाको प्रस्ताव छनौट र सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ०७५/०७६ प्रस्ताव छनौट.PDF 05/07/2019 - 14:01
कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगरको माटो परिक्षण मिनिल्याव स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७५/०७६ सुचना.PDF 04/19/2019 - 10:55
कृषि विकास निर्देशनालय, विराटनगरको शिलबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७५/०७६ सुचना १.PDF 04/19/2019 - 10:51
कार्य जिम्मेवारी ०७४/०७५ प्रदेश सरकार-TOR.pdf 06/13/2018 - 12:08
कार्य जिम्मेवारी ०७४/०७५ प्रदेश सरकार-TOR.pdf 06/13/2018 - 12:08