शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मा. मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ०७६/०७७ निर्णय २०७६.१२.१९.PDF 04/01/2020 - 17:42
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सम्झौता सम्बन्धी सूचना.PDF 03/25/2020 - 17:44
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. १ बिराटनगरको विशेष सूचना ०७६/०७७ Press bigapati_0.PDF 03/24/2020 - 16:50
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ को विशेष अनुरोध ०७६/०७७ Press bigapati.PDF 03/24/2020 - 16:28
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना ०७६/०७७ COVID-19-Action-Plan-Province-1.pdf 03/23/2020 - 16:43
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना ०७६/०७७ COVID-19-Action-Plan-Province-1.pdf 03/23/2020 - 16:43
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश १ को कृषि तर्फ अन्तिम छनौटमा परेका परियोजनाहरुको नामावली तथा संझौता गर्न आउने बारेको सुचना ।। ०७६/०७७ selection final_0.pdf , suchana_0.PDF 03/15/2020 - 16:22
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङ- अनुदानका लागि छनौट भएका प्रस्तावहरु ०७६/०७७ vhls morang anudan result.pdf 03/11/2020 - 12:34
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम तर्फको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.PDF 03/09/2020 - 13:11
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको आ.व.२०७६/७७ को अनुदान कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्तावहरु ०७६/०७७ pashu nirdeshanalay anudan selected.pdf 03/06/2020 - 15:43