शिर्षक आ.व. दस्तावेज मिति
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना ०७७/०७८ 06/07/2021 - 15:28
सहकारी संघ संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ०७७/०७८ sahakari mapdanda 2078_compressed.pdf 06/06/2021 - 16:47
मन्त्रालयको दैनिक कार्यहरु बन्दरहने जरुरी सुचना ०७७/०७८ 05/09/2021 - 09:09
अत्यावश्यक सूचना ०७७/०७८ 05/07/2021 - 14:15
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ०७७/०७८ सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना.pdf 04/28/2021 - 12:09
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७७/०७८ प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf 04/21/2021 - 16:15
पुन: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 04/07/2021 - 11:57
कटहरी फलफुल तथा थोक बजार सञ्चालन नियमावली, २०७७(पहिलो संशोधन सहित) ०७७/०७८ कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार संचालन नियमावली,२०७७ (पहिलो संशोधन समेत).pdf 04/04/2021 - 15:55
सूचीकरण सम्बन्धि सूचना-प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम ०७७/०७८ 03/18/2021 - 16:44
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- भे.अ.त.प.से.वि.केन्द्र, धनकुटा ०७७/०७८ भेट धनकुटा- प्रस्ताव स्वीकृत सूचना.pdf , भेट धनकुटा तेह्रथुम- प्रस्ताव स्वीकृत सूचना.pdf 03/18/2021 - 15:41