शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजारमा खुद्रा तथा थोक स्टल माग सम्बन्धी सूचना- विस्तृत विवरण ०७६/०७७ stall notice detail.pdf 11/15/2019 - 11:54
कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजारमा खुद्रा तथा थोक स्टल माग सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ 11/15/2019 - 11:49
नतीजा-खा.पो.गु.नि. सातौं ०७६/०७७ खा पो गु नि ७.pdf 10/02/2019 - 18:33
नतीजा-एग्री इको सातौं ०७६/०७७ एग्री इको ७.pdf 10/02/2019 - 18:33
नतीजा-कृषि प्रसार सातौं ०७६/०७७ कृषि प्रसार ७.pdf 10/02/2019 - 18:32
नतीजा-बाली विकास सातौं ०७६/०७७ बाली विकास ७.pdf 10/02/2019 - 18:31
नतीजा-बाली संरक्षण सातौं ०७६/०७७ बाली संरक्षण ७.pdf 10/02/2019 - 18:31
नतीजा-बागवानी सातौं ०७६/०७७ बागवानी ७.pdf 10/02/2019 - 18:30
नतीजा- ला.पो.डे.डे सातौं ०७६/०७७ ला पो डे डे ७.pdf 10/02/2019 - 18:30
नतीजा-मत्स्य सातौं ०७६/०७७ मत्स्य ७.pdf 10/02/2019 - 18:29

फेसबुक

स्थानीय तह विवरण

पात्रो