आर्थिक वर्ष

आज २०७७।१०।०५ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री मा.रामबहादुर मगरज्यूको पदबहालीको १ वर्ष पुरा भएको अवसरमा मन्त्रालय परिवारद्वारा मन्त्रालय क्षेत्रमा सरसफाई गरियो साथै मा.राज्यमन्त्री र यस मन्त्रालयद्वारा पछिल्लो एक वर्षमा सम्पादन गरिएका मुख्य मुख्य कामहरुको सार्वजनिकिकरण समेत गरिएको छ ।