Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"सभ्य समाजको पहिचानः लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान" (Nov 25 देखि Dec 10, 2022) 
UNITE! Activism to end violence against women and girls!
शिर्षक आ.व. दस्तावेज मिति
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८ ०७८/०७९ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८.pdf 04/11/2022 - 10:53
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ Agriculture Development Program Guidelines-compressed.pdf 11/26/2021 - 14:26
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद निर्देशिका, २०७७.pdf 11/29/2020 - 13:04
कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७६/०७७ कृषि ब्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७_0.pdf 06/05/2020 - 11:47
किविफल खेती विस्तारका लागि अनुदान कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ किवीफल खेती विस्तारका लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:02
आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:01
कृषक पाठशाला सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:00
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:58
खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:56
जैविक तथा वानस्पतिक विषादिको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:55