Home
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

यस मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुन गइरहेको प्रदेश प्रमुख नव प्रवर्तन कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तल दिइएको लिंकमा गई कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्की कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सक्नु हुनेछ ।
https://bit.ly/molmacform
शिर्षक आ.व. दस्तावेज मिति
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ०७७/०७८ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद निर्देशिका, २०७७.pdf 11/29/2020 - 13:04
कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ ०७६/०७७ कृषि ब्यवसाय राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७_0.pdf 06/05/2020 - 11:47
किविफल खेती विस्तारका लागि अनुदान कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ किवीफल खेती विस्तारका लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:02
आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ आलु भण्डारणको लागि रष्टिक स्टोर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:01
कृषक पाठशाला सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 09:00
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:58
खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ खेर गएका सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:56
जैविक तथा वानस्पतिक विषादिको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:55
नमूना कृषि फार्म स्थापना तथा सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ नमूना कृषि फार्म स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:52
बाली उपचार शिविर (Plant Clinic) सन्चालन कार्यविधी २०७५ ०७५/०७६ बालि उपचार शिविर (plant clinic) संचालन कार्यविधि, २०७५.PDF 01/29/2019 - 08:50