आर्थिक वर्ष

व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(व्लक) विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागिी प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सूचना (भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटा)