शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
द्बन्द्ध पिडित लक्षित कृषि विकास राहात अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ द्बन्द्ध पिडित लक्षित कृषि विकास राहत अनुदान कार्यक्रम सूचना.docx , MOLMAC Application Form dwanda pidit.docx 01/23/2020 - 20:44
ग्लास हाउस निर्माण कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ०७६/०७७ 01/20/2020 - 15:10
प्रस्ताव आह्वानको सूचना- भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङ ०७६/०७७ vet morang prastab.pdf 12/26/2019 - 10:42
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना-पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय ०७६/०७७ प्रस्ताव पशुपन्छी सूचना.pdf 12/24/2019 - 11:35
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ notice molmac 2076-9-3.pdf , MOLMAC Application Form.docx 12/19/2019 - 11:03
कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजारमा खुद्रा तथा थोक स्टल माग सम्बन्धी सूचना- विस्तृत विवरण ०७६/०७७ stall notice detail.pdf 11/15/2019 - 11:54
कटहरी फलफुल तथा तरकारी थोक बजारमा खुद्रा तथा थोक स्टल माग सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ 11/15/2019 - 11:49
नतीजा-खा.पो.गु.नि. सातौं ०७६/०७७ खा पो गु नि ७.pdf 10/02/2019 - 18:33
नतीजा-एग्री इको सातौं ०७६/०७७ एग्री इको ७.pdf 10/02/2019 - 18:33
नतीजा-कृषि प्रसार सातौं ०७६/०७७ कृषि प्रसार ७.pdf 10/02/2019 - 18:32

फेसबुक

स्थानीय तह विवरण

पात्रो