शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
भे.अ.त.प.से.वि.के., झापाद्वरा कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्तावहरु-जिल्ला इलाम ०७६/०७७ राहत सूचना ईलाम.pdf 07/14/2020 - 16:29
भे.अ.त.प.से.वि.के., झापाद्वरा कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रममा छनौट भएका प्रस्तावहरु-जिल्ला झापा ०७६/०७७ राहत सूचना झापा_merged.pdf 07/14/2020 - 16:26
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मझौला व्यवसायिक बंगुर पालन फार्म कार्यक्रम ०७६/०७७ मझौला बंगुर फार्म.pdf 07/13/2020 - 13:55
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-व्यवसायिक पशुपालन कार्यक्रम ०७६/०७७ व्यवसायिक पशुपालन.pdf 07/13/2020 - 13:54
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना ०७६/०७७ साना डेरी प्रशोधन केन्द्र.pdf 07/13/2020 - 13:53
पशुजन्य उत्पादन, विविधिकरण र बजारीकरण कार्यक्रम-प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७६/०७७ पशुजन्य उत्पादन र बजारिकरण-प्रस्ताव स्वीकृत आशय.pdf 07/12/2020 - 15:10
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(नमुना गाई पालन फार्म कार्यक्रम) ०७६/०७७ prastab swikrit namuna gai palan.pdf 06/24/2020 - 10:43
सम्झौता गर्न आउने बारे (ग्रामिण कुखुराको ह्याचरी स्थापना कार्यक्रम) ०७६/०७७ कुखुरा ह्याचरी सम्झौता.pdf 06/22/2020 - 12:07
सहकारी संघसंस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ०७६/०७७ सहकारी एकीकरण कार्यविधि २०७७_0.pdf 06/18/2020 - 16:17
सहकारी संघसंस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ०७६/०७७ सहकारी एकीकरण कार्यविधि २०७७_0.pdf 06/18/2020 - 16:17