Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन" 
अनुदानग्राही विवरण(आ.व. २०७७-७८)
आर्थिक वर्ष

क्षतिको विवरण संकलन सम्बन्धमा

श्री सबै स्थानीय तहहरु

प्रदेश नं १

 

प्रस्तुत विषयमा हालसालैको वर्षाको कारण धान तथा अन्य बालीवस्तुहरुमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलनका लागि यस मन्त्रालयले तयार गरेको अनलाईन सर्वेक्षण फारममा तहाँ स्थानीय तहमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण मिति २०७८-०७-०८ भित्र भरी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

 

फारमको लिंक सम्बन्धित पालिकाहरुलाई E-mail मा पठाइएको छ ।

 

धन्यवाद