भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र राज्यमन्त्रीज्यूको पदबहाली- २०७७।१२।१३