Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन" 
अनुदानग्राही विवरण(आ.व. २०७७-७८)
आर्थिक वर्ष

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. १ संग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ कार्तिक मसान्त सम्म)