आर्थिक वर्ष

कृषि व्यवसाय राहत कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मिति २०७७/०२/२३
निवेदन दिने अन्तिम मिति २०७७/०३/०५ शुक्रबार सम्म ।

थप जानकारीको लागि निम्न सम्पर्क नम्बरमा फोन गर्नु हुन वा आ-आफ्ना जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटेरीनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुहोला ।।

सम्पर्क व्यक्तिहरु

दिपक बाबू सिंह : 9842077478
सन्जय खडका : ०२१-४७०१४६/9856000670