Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"सभ्य समाजको पहिचानः लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान" (Nov 25 देखि Dec 10, 2022) 
UNITE! Activism to end violence against women and girls!
विवरण फायल/File
आ.व. २०७८ -७९ मा कृषि मन्त्रालय, विराटनगर र मातहतका कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानको विवरण

स्टार्टअप व्यवसायिक योजना /अवधारणा पत्रको नमुना -कृषि वस्तु उत्पादन तथा प्रसोधन पुर्वाधार निर्माण सहयोग -  

Startup Business Plan

आ.व. २०७७-७८ मा मन्त्रालय र मातहत निकायहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्नेहरुको विवरण

अनुदान विवरण २०७७ - ०७८

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ सहित)

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ समेत).pdf

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधी, २०७६
summary of annual report.pdf
All anudan program detail compiled.pdf
  • अनुदानका लागि आवेदन दिँदा निम्न ढाँचा प्रयोग गर्नुहोस् । 
MOLMAC Application Form.docx