Home
प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय

प्रदेश नं १,मोरङ,बिराटनगर

"सभ्य समाजको पहिचानः लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान" (Nov 25 देखि Dec 10, 2022) 
UNITE! Activism to end violence against women and girls!
शिर्षक: भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीवाट प्रकाशित खोरेत खोपको खरिद सम्बन्धीको बोलपत्रको सूचना
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Sun, 11/13/2022 - 13:00 ०७९/०८० भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीवाट प्रकाशित खोरेत खोपको खरिद सम्बन्धीको बोलपत्रको सूचना
शिर्षक: प्रदेश खाद्य परिषद्को समिति (Province Food Council committee)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 10/14/2022 - 12:49 ०७९/०८० प्रदेश खाद्य परिषद्को समिति (Province Food Council committee)
शिर्षक: केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Fri, 10/14/2022 - 12:48 ०७९/०८० केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९
शिर्षक: कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं.1 विराटनगरको मिति 2079-05-19 गतेको निर्णय अनुसार सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाइएका कार्यचारीहरुको विवरण (पुशुपंक्षी तथा करार तर्फ)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Sun, 09/11/2022 - 10:53 ०७९/०८० कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं.1 विराटनगरको मिति 2079-05-19 गतेको निर्णय अनुसार सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाइएका कार्यचारीहरुको विवरण (पुशुपंक्षी तथा करार तर्फ)
शिर्षक: कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं.1 विराटनगरको मिति 2079-05-19 गतेको निर्णय अनुसार सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाइएका कार्यचारीहरुको विवरण
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Wed, 09/07/2022 - 13:58 ०७९/०८० कृषि मन्त्रालय प्रदेश नं.1 विराटनगरको मिति 2079-05-19 गतेको निर्णय अनुसार सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाइएका कार्यचारीहरुको विवरण
शिर्षक: प्राङ्गारिक मल सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Tue, 08/16/2022 - 14:38 ०७९/०८० प्राङ्गारिक मल सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)
शिर्षक: बैंकहरु सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Tue, 08/16/2022 - 14:35 ०७९/०८० बैंकहरु सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)
शिर्षक: कृषि यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्ता सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Tue, 08/16/2022 - 14:33 ०७९/०८० कृषि यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्ता सूचिकरण सम्वन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-04-31)
शिर्षक: आ.व. २०७८ - ७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Thu, 08/04/2022 - 10:50 ०७९/०८० आ.व. २०७८ - ७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण
शिर्षक: 079 बैसाख-अषाढ सम्पादित मुख्ख कृयालापहरुको विवरण (4th Proactive Discolors)
प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष शिर्षक
Tue, 07/26/2022 - 11:46 ०७७/०७८ 079 बैसाख-अषाढ सम्पादित मुख्ख कृयालापहरुको विवरण (4th Proactive Discolors)